Toiminta päiväkodissa

Tarjoamme laadukkaat ja tavoitteelliset varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut kodinomaisessa,turvallisessa ympäristössä.

Kotirannan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtakunnalliseen sekä paikalliseen (Järvenpään kaupungin) suunnitelmaan.

Kotirannan päiväkodissa toimitaan kahdessa ryhmässä, jossa työparina toimivat lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja. Ryhmät jakautuvat tarpeen mukaan pienryhmiin erilaisissa toiminnoissa. Pidämme myös päiviä, jolloin kaikki päiväkodin lapset ja aikuiset toimivat yhdessä.

Päivän ohjelmarunko

7:00
7:00–8:00

8:00–8:30
8:30–11:30

11:00–12:15

11:45–14:00

13:00–14:00
14:00–15:00
15:00–17:00
17:00

Päiväkodin ovet aukeavat.
Rauhallisia leikkejä ja toimintaa sisällä lasten omien toiveiden mukaisesti, mahdollisuus myös lepoon.
Aamupala
Toimintaa sisällä ja ulkona

Lounas pienryhmissä

Päivälepo

Hiljaista omaehtoista tekemistä
Välipala
Lasten toiveiden mukaista tekemistä sisällä ja ulkona
Päiväkodin ovet sulkeutuvat